• Email
  client_support@athenaretailconsulting.com
 • Hotline
  0903 980 025
 • VN | EN
Trang chủĐào tạoĐại cương bán lẻQuản lý cửa hàng bán lẻ

QUẢN LÝ CỬA HÀNG BÁN LẺ

Mục tiêu chương trình

Hiểu các chức năng hỗ trợ trong quản lý cửa hàng bán lẻ

Nội dung

Chương 1: Các yếu tố hoạt động trải nghiệm mua sắm

 • Cách thức để một cửa hàng có thể làm cho khách hàng sẵn sàng và dễ dàng mua sắm
 • Cách thức đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật
 • Các điều kiện môi trường tác động đến trải nghiệm của khách hàng
 • Tiêu chuẩn điều hành

Chương 2: Các chức năng hỗ trợ bán hàng như: vệ sinh, tín dụng, quầy đổi tiền mặt, bảo dưỡng

 • Cách thức điều phối nhân sự trong cửa hàng bán lẻ
 • Cách thức chia ca hỗ trợ công tác dịch vụ khách hàng
 • Các thức phát triển kế hoạch nhân sự
 • Cách thức quản lý và theo dõi tối ưu kế hoạch nhân sự

Chương 3: Tiêu chuẩn an toàn

 • Các thành phần của chiến lược thiết kế đẹp và an toàn
 • Tiêu chuẩn an toàn là yếu tố nền tảng của cửa hàng
 • Các rủi ro về an toàn tiềm ẩn và cách thức ứng phó thích hợp

Chương 4: Yêu cầu về luật pháp liên quan đến hoạt động bán lẻ

 • Các tổ chức pháp luật nào tác động đến luật lệ trong ngành bán lẻ
 • Cách thức các yêu cầu pháp luật ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bán lẻ
 • Tình huống pháp luật tiềm ẩn và cách thức ứng phó

Chương 5: Vai trò của kiểm soát thất thoát

 • Các loại thất thoát khác nhau
 • Tác động của thất thoát đến lợi nhuận
 • Tình huống thất thoát có nguy cơ tiềm ẩn cao (tiện ích, sản phẩm, con người và quy trình) cách thức ứng phó
 • Các công cụ bảo vệ và đo lường kiểm soát thất thoát phổ biến

Họ và Tên *:

Email *:

Điện thoại *:

Tiêu đề:

Công ty:

Chương trình *:

Nội dung *:

 

 

 

Liên hệ

65 cx Tran Quang Dieu, Dict. 3, HCMC
Ref office: 146 Nguyen Van Troi, Phu Nhuan Dist., HCMC
028-3930 2242 
0903 980 025
client_support@athenaretailconsulting.com

Fanpage               

          

Nhận bản tin

Facebook Mesenger
0903 980 025