• Email
  client_support@athenaretailconsulting.com
 • Hotline
  0903 980 025
 • VN | EN
Trang chủĐào tạoThuật lãnh đạo trong bán lẻLãnh đạo tình huống

LÃNH ĐẠO THEO TÌNH HUỐNG

Tổng quan

Lãnh đạo theo tình huống được xem là hệ thống lãnh đạo phổ biến nhất trên thế giới. Chương trình này mang tính ứng dụng cao, được xây dựng trên cơ sở các mô hình đơn giản về phương pháp thích ứng với hành vi của một con người và cung cấp các hướng dẫn trực quan giúp phát triển cấp dưới.

Đây là một mô hình lãnh đạo không có rào cản với bất kỳ nền văn hóa, ngôn ngữ hay địa lý. Chương trình giúp các nhà lãnh đạo nhận diện các nhu cầu cá nhân hoặc của tập thể tại một thời điểm cụ thể để xác lập và sử dụng phong cách lãnh đạo phù hợp với từng tình huống và mục tiêu.

Mục tiêu

 • Khả năng thống nhất tầm nhìn chiến lược trong đội ngũ
 • Hiểu và phân loại các phong cách lãnh đạo
 • Xác định phong cách lãnh đạo của bản thân
 • Xác lập phong cách lãnh đạo theo tình huống
 • Xác định kỹ năng và mức độ động viên cho cấp dưới
 • Duy trì và phát triển đội ngũ nhân tài
 • Xác lập phong cách lãnh đạo theo cấp độ phát triển của cấp dưới
 • Hiểu và ứng dụng tâm lý học hành vi vào thuật lãnh đạo theo tình huống

Nội dung

- Thuật ngữ phố biến của lãnh đạo
- Tại sao không có phong cách lãnh đạo tối ưu
- Kỹ năng cốt lõi của mô hình lãnh đạo theo tình huống
- Giá trị và niềm tin cốt lõi của mô hình lãnh đạo theo tình huống
- Các phong cách lãnh đạo của mô hình lãnh đạo theo tình huống
- Hiểu và áp dụng “Quá giám sát”, “Thiếu giám sát” và “Giám sát hợp lý”
- Phong cách lãnh đạo và cấp độ phát triển của thuộc cấp
- Hợp tác có hiệu quả
- Vòng đời của mô hình lãnh đạo theo tình huống
- Kế hoạch hành động

Đối tượng mục tiêu

Nhà quản lý và lãnh đạo bán lẻ các cấp...

Họ và Tên *:

Email *:

Điện thoại *:

Tiêu đề:

Công ty:

Chương trình *:

Nội dung *:

 

 

 

Liên hệ

65 cx Tran Quang Dieu, Dict. 3, HCMC
Ref office: 146 Nguyen Van Troi, Phu Nhuan Dist., HCMC
028-3930 2242 
0903 980 025
client_support@athenaretailconsulting.com

Fanpage               

          

Nhận bản tin

Facebook Mesenger
0903 980 025