• Email
  client_support@athenaretailconsulting.com
 • Hotline
  0903 980 025
 • VN | EN
Trang chủĐào tạoThuật lãnh đạo trong bán lẻPhát triển nhà lãnh đạo điều hành

PHÁT TRIỂN NHÀ LÃNH ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Tổng quan

Theo một nghiên cứu của McKenzie doanh nghiệp thành công là doanh nghiệp áp dụng tốt cả 03 cách thức phát triển sau:

 • cạnh tranh hiệu quả (như tăng thị phần, mở rộng thị trường)
 • mở rộng danh mục sản phẩm (phát triển sản phẩm mới, thay đổi mô hình kinh doanh…)
 • mua bán sát nhập công ty

Làm thế nào bạn và đội ngũ có thể hiểu rõ và hiện thực hóa điều này?

Chương trình huấn luyện đặc biệt này sẽ giúp bạn và đội ngũ cùng làm việc để lập kế hoạch phát triển doanh nghiệp cho nhiều năm chỉ trong 2.5 ngày.

Đây là chương trình dành cho các doanh nghiệp có tham vọng phát triển lên tầm cao mới.

Phương pháp thực hiện

Mang đến một trải nghiệm toàn cầu đích thực trong môi trường thực tế tại Việt Nam.

Thực hành mô phỏng chiến lược kinh doanh “Học qua trải nghiệm” là mục tiêu xuyên suốt chương trình. Mô hình kinh doanh mô phỏng được thiết kế như một thao trường kinh doanh nhằm phản chiếu mọi diễn biến hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp, giúp người tham gia trải nghiệm nhằm nâng cao năng lực quản trị và lãnh đạo. Người tham dự sẽ đóng vai trò giám đốc điều hành, đương đầu với những thách thức cùng với trách nhiệm đưa ra những quyết định chiến lược để đưa doanh nghiệp phát triển bền vững và gia tăng lợi nhuận. Theo tạp chí Chiến lược tập đoàn, phương pháp mô hình mô phỏng là thành tố quan trọng trong việc huấn luyện các giám đốc điều hành.

Những thử thách trên thao trường kinh doanh

Giống như vận hành một doanh nghiệp, bạn và đội ngũ sẽ lên kế hoạch chiến lược và thực hiện được chiến lược của mình nhằm phát triển doanh nghiệp và đem lại lợi nhuận cho công ty. Bạn sẽ được thử thách để thực hành:

 1. Lên sứ mệnh và tầm nhìn cho doanh nghiệp
 2. Phân tích TOWS cho ngành và doanh nghiệp
 3. Phân tích BCG và phân tích Ansoft nhằm xác định đúng thị trường và đối thủ cạnh tranh
 4. Thiết lập các mục tiêu chiến lược
 5. Xây dựng KPI quản lý mục tiêu và các quy trình
 6. Tập trung đầu tư đúng thời điểm
 7. Phân tích vị thế cạnh tranh của mình và đối thủ
 8. Phân tích chuỗi giá trị công ty từ mua hàng, sản xuất, tiếp thị, bán hàng, và tài chính để thành công
 9. Lên kế hoạch ngắn hạn và dài hạn
 10. Phối hợp phòng ban hiệu quả

Mục tiêu chương trình

Sau chương trình, người học có thể:

 1. Phát triển chiến lược có tầm ảnh hưởng
 2. Nắm vững các yếu tố thiết yếu về quản lý tài chính doanh nghiệp
 3. Lãnh đạo doanh nghiệp và sự nghiệp của nhà lãnh đạo
 4. Thúc đẩy sức mạnh của marketing
 5. Tạo dựng và thực hiện mô hình gia tăng giá trị
 6. Đo lường, phân tích và định hướng hiệu quả tổ chức

Đối tượng mục tiêu

Quản lý điều hành cấp cao, giám đốc các bộ phận, nhân tài.

Họ và Tên *:

Email *:

Điện thoại *:

Tiêu đề:

Công ty:

Chương trình *:

Nội dung *:

 

 

 

Liên hệ

65 cx Tran Quang Dieu, Dict. 3, HCMC
Ref office: 146 Nguyen Van Troi, Phu Nhuan Dist., HCMC
028-3930 2242 
0903 980 025
client_support@athenaretailconsulting.com

Fanpage               

          

Nhận bản tin

Facebook Mesenger
0903 980 025