• Email
  client_support@athenaretailconsulting.com
 • Hotline
  0903 980 025
 • VN | EN
Trang chủĐào tạoĐại cương bán lẻNguyên tắc báo cáo tài chính

NGUYÊN TẤC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Mục tiêu chương trình

Hiểu cách thức đo lường và định hướng tài chính trong bán lẻ

Nội dung

Chương 1: Báo cáo tài chính

 • Công thức bán lẻ cơ bản và các ứng dụng
 • Quy trình và các báo cáo tài chính cơ bản

Chương 2: Công cụ báo cáo tài chính

 • Cách thức các công cụ tài chính được xây dựng
 • Khi nào sử dụng công cụ tài chính

Chương 3: Phân tích và đọc số liệu báo cáo tài chính

 • Cách thức đọc hiểu dữ liệu báo cáo tài chính
 • Nhận diện các kết luận ban đầu từ dữ liệu báo cáo
 • Cách thức xác định khuynh hướng bán hàng
 • Cách thức áp dụng số liệu bán cáo tài chính cho điểm bán
 • Cách thức lên kế hoạch hành động dựa trên số liệu báo cáo tài chính

Họ và Tên *:

Email *:

Điện thoại *:

Tiêu đề:

Công ty:

Chương trình *:

Nội dung *:

 

 

 

Liên hệ

65 cx Tran Quang Dieu, Dict. 3, HCMC
Ref office: 146 Nguyen Van Troi, Phu Nhuan Dist., HCMC
028-3930 2242 
0903 980 025
client_support@athenaretailconsulting.com

Fanpage               

          

Nhận bản tin

Facebook Mesenger
0903 980 025