• Email
  client_support@athenaretailconsulting.com
 • Hotline
  0903 980 025
 • VN | EN
Trang chủĐào tạoKiến thức bán lẻ chuyên sâuMua hàng hiệu quả

MUA HÀNG HIỆU QUẢ

Tổng quan

Một người mua hàng thành công cần có năng lực đa dạng. Người mua phải có khả năng xác định thị trường mục tiêu, hoạch định lợi nhuận biên để đáp ứng các mục tiêu tài chính của tổ chức và nhu cầu thị trường mục tiêu. Họ phải chọn các sản phẩm đáp ứng nhu cầu theo kế hoạch, đàm phán hiệu quả với các nhà cung cấp, phân bổ số lượng cho các kỳ giao hàng khác nhau tại các cửa hàng khác nhau. Người mua sẽ cần phải phân tích tính hiệu quả của các sản phẩm, xác định cần làm gì để đạt được kết quả tốt. Họ thường sẽ phải xác định thị trường muốn gì và quyết định sản phẩm nào đáp ứng được các chương trình marketing.

Chương trình “MUA HÀNG HIỆU QUẢ” cung cấp nền tảng cho những ai mới tham gia vào vị trí, vai trò có tính phức tạp này, giúp cho người phụ trách thu mua có kinh nghiệm củng cố sự hiểu biết về các khác niệm và học hỏi từ những điển hình áp dụng tốt nhất.

Mục tiêu chương trình

Sau khi hoàn thành, học viên có thể:

 • Xây dựng chiến lược mua hàng
 • Mua hàng theo khách hàng
 • Xây dựng dòng sản phẩm hiệu quả
 • Thiết lập và duy trì các mối quan hệ nhà cung cấp có hiệu quả
 • Phân tích sản phẩm hiệu quả

Nội dung

Giới thiệu về mua hàng

 • Vai trò của người mua hàng
 • Quy trình quản lý hàng hóa
 • Đo lường hiệu quả mua hàng

Nguồn hàng và chọn lọc hàng hóa

 • Nhà cung cấp yếu kém và chọn lựa nhà cung cấp
 • Quản lý Danh mục hàng hóa
 • Mua hàng và đạo đức mua hàng

Hoạch định hàng hóa

 • Tổ hợp hàng hóa
 • Thiết lập biên lợi nhuận
 • Xây dựng các phạm vi và hạn chế
 • Phân loại hàng hóa
 • Xác định hồ sơ hàng tồn kho

Phân tích hàng hóa và triển khai

 • Phân tích thời vụ và định hướng
 • Phân tích định lượng và định tính
 • Hiểu biết về hàng tồn kho
 • Đối tượng mục tiêu

Đối tượng mục tiêu

Khóa học này được thiết kế cho tất cả những ai có liên quan đến mua hàng: người mua hàng, các nhà hoạch định, người mua hàng tập sự và các nhà cung cấp - những người mong muốn hiểu rõ hơn về quá trình mua hàng, các nguyên tắc cơ bản của việc lập kế hoạch, phân tích, lựa chọn và đánh giá nhà cung cấp, tiếp thị và đàm phán.

Họ và Tên *:

Email *:

Điện thoại *:

Tiêu đề:

Công ty:

Chương trình *:

Nội dung *:

 

 

 

Liên hệ

65 cx Tran Quang Dieu, Dict. 3, HCMC
Ref office: 146 Nguyen Van Troi, Phu Nhuan Dist., HCMC
028-3930 2242 
0903 980 025
client_support@athenaretailconsulting.com

Fanpage               

          

Nhận bản tin

Facebook Mesenger
0903 980 025