• Email
  client_support@athenaretailconsulting.com
 • Hotline
  0903 980 025
 • VN | EN
Trang chủTư vấnQuản lý Doanh thu

Chiến lược giá tối ưu

CHIẾN LƯỢC GIÁ TỐI ƯU

Giới thiệu chung

Ngày càng nhiều khách hàng đang tận dụng internet và điện thoại di động để nghiên cứu và so sánh giá cả các mặt hàng nhanh chóng, tiện lợi. Khách hàng cũng thay đổi địa điểm mua sắm, quy trình mua hàng với tốc độ cao để tìm ra cái nào mang lại giá trị tốt nhất. Các nhà bán lẻ nhận ra rằng nếu chỉ cần kết hợp với những nhà cung cấp hàng hóa với chi phí thấp nhất không phải là một chiến lược bền vững để bắt kịp với xu hướng mua sắm mới này.

Để giải quyết thách thức, nhiều nhà bán lẻ đang chuyển đổi các quy trình phân tích giá cả và quy trình lập kế hoạch với sự tập trung nhấn mạnh vào độ nhạy cảm về giá của những khách hàng mục tiêu. Họ cũng đã nhận ra rằng tốc độ, tính linh hoạt và những hiểu biết chuyên sâu về mặt hàng là rất quan trọng để triển khai các giải pháp mới nhất trong định giá. Các nhà bán lẻ trong khi xây dựng những năng lực mới này đã chứng minh rằng giá cả tiếp tục là một phần quan trọng trong việc xác định vị thế của họ.

Chúng tôi làm được gì

Đội ngũ chuyên gia ARC hỗ trợ các nhà bán lẻ trong chiến lược giá, thực hiện các phân tích giá chuyên sâu, lập kế hoạch, lựa chọn công cụ định giá phù hợp và phát triển các năng lực cần thiết. Dánh sách một phần dịch vụ tư vấn của chúng tôi bao gồm:

 • So sánh mức giá với đối thủ: so sánh nhận thức của nhóm khách hàng mục tiêu về giá các sản phẩm hiện tại của công ty với của các đối thủ cạnh tranh bao gồm xem xét về khoảng chênh lệch giá thực tế (so với cảm nhận của khách hàng). Phân tích sự tăng giảm trong giá sản phẩm để đánh giá cơ hội tăng lợi nhuận, doanh thu.
 • Phân tích độ nhạy cảm về giá: sử dụng cơ sở dữ liệu nội bộ hoặc dữ liệu của bên thứ ba, ARC sẽ hỗ trợ công ty phân tích mức độ nhạy cảm về giá giữa các nhóm sản phẩm và danh mục sản phẩm chính.
 • Liên kết chiến lược định giá của công ty và từng bộ phận: chúng tôi sẽ tạo điều kiện thiết lập, triển khai, liên kết các chiến lược giá của công ty với các bộ phận để tối ưu hóa việc xác định vị thế hiện tại và xây dựng lộ trình thực hiện những mục tiêu để liên tục đạt được nhiều thành tựu kinh doanh
 • Thiết lập các nguyên tắc định giá: chúng tôi sẽ làm việc với bộ phận định giá của công ty để thiết lập các nguyên tắc nhằm truyền thông và triển khai những chiến lược định giá theo từng mặt hàng và cửa hàng.
 • Đề xuất các ý tưởng: chúng tôi hỗ trợ thiết kế, triển khai các cuộc họp cấp công ty, cấp bộ phận hoặc theo danh mục hàng hóa để xác định những kỹ thuật và phát triển các sáng kiến trong việc định giá, mục đích hình thành sự nhận thức của những khách hàng mục tiêu về giá các sản phẩm theo mong muốn của chính công ty.
 • Thực hiện, kiểm tra chiến lược giá tại các cụm cửa hàng: chúng tôi sẽ hỗ trợ thực hiện các chiến lược giá mới theo từng cụm cửa hàng để xác định tính khả thi và những tác động tổng thể.
 • Lập kế hoạch định giá: Thiết kế và thực hiện những kế hoạch định giá mới, có kết hợp với các quy trình, công cụ, giải pháp phân tích dữ liệu tốt nhất trong ngành hiện nay.
 • Xây dựng năng lực định giá: chúng tôi sẽ hỗ trợ xác định các yếu tố và hoạt động đào tạo cần thiết để giúp công ty phát triển quy trình định giá. Đồng thời hỗ trợ thiết kế và triển khai giải pháp định giá tốt nhất nhằm xây dựng những năng lực định giá hàng đầu trong ngành.
 • Đánh giá và thiết lập những công cụ định giá: chúng tôi hỗ trợ việc xem xét, thử nghiệm và thiết lập các công cụ định giá, cơ sở dữ liệu và hệ thống.

Họ và Tên *:

Email *:

Điện thoại *:

Tiêu đề:

Công ty:

Chương trình *:

Nội dung *:

 

 

 

Liên hệ

65 cx Tran Quang Dieu, Dict. 3, HCMC
Ref office: 146 Nguyen Van Troi, Phu Nhuan Dist., HCMC
028-3930 2242 
0903 980 025
client_support@athenaretailconsulting.com

Fanpage               

          

Nhận bản tin

Facebook Mesenger
0903 980 025