• Email
  client_support@athenaretailconsulting.com
 • Hotline
  0903 980 025
 • VN | EN
Trang chủĐào tạoThuật lãnh đạo trong bán lẻPhát triển nhà quản lý bán lẻ hiện đại

PHÁT TRIỂN NHÀ QUẢN LÝ BÁN LẺ HIỆN ĐẠI

Nội dung chương trình

Ngày 1: Thực nghiệm quản lý doanh nghiệp bán lẻ mô phỏng trong 03 năm

Năm 1 – Kiểm soát hàng tồn:

 • Giảm hàng tồn nhưng vẫn luôn có mức độ hàng sẵn để bán

Năm 2 - Định hướng phát triển năm 2 và năm 3:

 • Làm mới cửa hàng
 • Tập trung vào phân khúc khách hàng mới
 • Làm thương hiệu
 • Theo dõi dòng tiền mặt

Năm thứ 3 – Bố trí nhân sự tối ưu mùa cao điểm:

 • Huấn luyện 5 nhân sự có khả năng đảm nhận nhiều vai trò và nhiệm vụ linh hoạt.
 • Nên bố trí những nhân viên này trong mùa cao điểm như thế nào?
 • Đánh giá sự hài lòng của khách hàng và tính hiệu quả bán hàng dựa trên giá vốn bán hàng.
 • Xác định những cơ hội tiềm năng nên ưu tiên cải tiến?
 • Cần làm gì để khai thác chúng?

Các khái niệm chính:

 • Kinh doanh tài chính: KPI's, Bảng Cân đối kế toán, Báo cáo lãi lỗ, Dòng tiền, Vốn lưu động
 • Giá trị định hướng trong bán lẻ
 • Danh mục thị trường
 • Sự hài lòng khách hàng
 • Quản lý Tài nguyên bán lẻ

Ngày 2: Phát triển chiến lược bán lẻ

 • Chiến lược hành động: Chiến lược là một quá trình ra quyết định để giải quyết các vấn đề giữa các mục tiêu, các yêu cầu về môi trường, và nguồn lực sẵn có. Người tham gia sẽ khám phá một số khái niệm về hoạch định và triển khai chiến lược.
 • Quản lý Chi phí bán lẻ: Lợi nhuận trong ngành bán lẻ khá thấp. Điểm khác biệt giữa một nhà bán lẻ tốt hay không là việc quản lý chi phí của nhà bán lẻ đó. Chương trình giúp nhà bán lẻ hiểu cấu trúc chi phí trong ngành bán lẻ và cách thức quản lý chi phí hiệu quả.
 • Bán hàng đa kênh và mô hình kinh doanh mới: Sự tăng trưởng nhanh chóng của thương mại điện tử đang buộc các nhà bán lẻ phải có những hoạt động thích ứng. Những mô hình kinh doanh mới nổi hiện nay là gì? Bán hàng đa kênh và những yêu cầu đổi mới mô hình kinh doanh thực sự là gì?

Các khái niệm chính:

 • Khuynh hướng, hướng đến người tiêu dùng và người mua
 • Chiến lược - quá trình ra quyết định
 • Xây dựng và triển khai chiến lược
 • Chiến lược quản lý chi phí
 • Tác động của bán hàng đa kênh đến chuỗi giá trị bán lẻ

Chương trình lý tưởng với

 • Quản lý bán lẻ cấp trung, những người muốn phát triển vai trò lãnh đạo
 • Quản lý có kinh nghiệm, những người đã phát triển sự nghiệp ngoài ngành bán lẻ
 • Người quản lý/lãnh đạo mới được bổ nhiệm trong ngành bán lẻ
 • Các nhà lãnh đạo làm việc trong các công ty cung cấp dịch vụ cho ngành công nghiệp bán lẻ, chẳng hạn như tư vấn hay cung cấp dịch vụ hậu cần
 • Các nhà lãnh đạo của nhãn hàng hay nhà sản xuất cung cấp hàng hóa cho các doanh nghiệp bán lẻ

Họ và Tên *:

Email *:

Điện thoại *:

Tiêu đề:

Công ty:

Chương trình *:

Nội dung *:

 

 

 

Liên hệ

65 cx Tran Quang Dieu, Dict. 3, HCMC
Ref office: 146 Nguyen Van Troi, Phu Nhuan Dist., HCMC
028-3930 2242 
0903 980 025
client_support@athenaretailconsulting.com

Fanpage               

          

Nhận bản tin

Facebook Mesenger
0903 980 025