• Email
    thuy.nguyen@athenaretailconsulting.com
  • Hotline
    028 3930 2242 - 028 3930 2243
Trang chủTư vấnQuản lý Danh mục hàng hóa

Quản lý Danh mục hàng hóa

Quản lý danh mục hàng hóa là một quy trình kinh doanh được thiết lập và ưu tiên hàng đầu của hầu hết các công ty bán lẻ hàng đầu. Tác động của nó đối với người tiêu dùng, người mua sắm, những phương pháp lập kế hoạch kinh doanh và sự hợp tác giữa nhà sản xuất / nhà bán lẻ là rất lớn. Ngày nay, các chuyên gia về quản lý danh mục hàng hóa đang tạo ra những kết quả nghiên cứu có giá trị hơn cụ thể là xây dựng giải pháp “Lãnh đạo danh mục hàng hóa” (Category leadership) cho các nhà sản xuất và nhà bán lẻ tương ứng. Các quy trình, kỹ thuật và năng lực mới nhất trong quản lý danh mục hàng hóa có thể bao gồm:

Tập trung vào khách hàng – phân tích tập trung vào các phân khúc khách hàng và lòng trung thành của họ theo thời gian dưới góc nhìn ở cấp độ