• Email
  client_support@athenaretailconsulting.com
 • Hotline
  0903 980 025
 • VN | EN
Trang chủĐào tạoĐại cương bán lẻTổng quan về quản lý bán lẻ

TỔNG QUAN VỀ BÁN LẺ

Mục tiêu chương trình

Tìm hiểu hoạt động kinh doanh bán lẻ và các yếu tố thành công cốt lõi.

Nội dung

Chương 1: Giới thiệu về ngành bán lẻ

 • Sự chuyển biến không ngừng của ngành bán lẻ và sự khác biệt của các doanh nghiệp bán lẻ
 • Các yếu tố bên trong và bên ngoài tác động đến hoạt động kinh doanh bán lẻ
 • Các thuật ngữ chính trong bán lẻ
 • Khái niệm 3Ps trong bán lẻ: Sản phẩm, con người, sự trình bày và cách thức gây ảnh hưởng đến sự thỏa mãn của khách hàng
 • Yếu tố thời vụ trong bán lẻ và cách thức thay đổi thời vụ tác động đến nhu cầu khách hàng
 • Sự phát triển và cơ hội nghề nghiệp trong ngành bán lẻ

Chương 2: Trải nghiệm mua sắm

 • Các định hướng chính giúp xây dựng những trải nghiệm mua sắm tuyệt vời
 • Thói quen mua sắm của khách hàng, sự khích lệ và mong đợi của khách hàng
 • Các mức độ dịch vụ khách hàng khác nhau trong bán lẻ
 • Vai trò của người quản lý bán lẻ ảnh hưởng đến các trải nghiệm mua sắm

Chương 3: Vị trí và con người trong bán lẻ

 • Những đặc thù và đặc điểm phù hợp nhất với yêu cầu công việc trong ngành công nghiệp bán lẻ
 • Vị trí chủ chốt và làm thế nào các vị trí này đóng góp vào xây dựng trải nghiệm mua sắm cho khách hàng và sự thành công của doanh nghiệp
 • Con đường phát triển sự nghiệp và trách nhiệm chính của đội ngũ quản lý trong ngành bán lẻ

Chương 4: Doanh số và lợi nhuận

 • Vai trò của người quản lý bán lẻ trong việc đạt được doanh số và tăng trưởng doanh số
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến doanh số
 • Các yếu tố tác động đến lợi nhuận

Họ và Tên *:

Email *:

Điện thoại *:

Tiêu đề:

Công ty:

Chương trình *:

Nội dung *:

 

 

 

Liên hệ

65 cx Tran Quang Dieu, Dict. 3, HCMC
Ref office: 146 Nguyen Van Troi, Phu Nhuan Dist., HCMC
028-3930 2242 
0903 980 025
client_support@athenaretailconsulting.com

Fanpage               

          

Nhận bản tin

Facebook Mesenger
0903 980 025