• Email
    client_support@athenaretailconsulting.com
  • Hotline
    0903 980 025
  • VN | EN
Trang chủTư vấnQuản lý Doanh thu

TỔ CHỨC QUẢN LÝ DOANH THU

Giới thiệu chung

Mọi tổ chức đều có điểm khác nhau và do đó mọi giải pháp đề ra đều không thể giống nhau. Hơn nữa, các năng lực cần thiết để vận hành hiệu quả là khác nhau theo cấp độ của mỗi tổ chức.

Dựa trên cách thức phát triển, và hướng tiếp cận mới trong quản lý doanh thu của các đối tác, chúng tôi sử dụng kinh nghiệm thiết kế cấu trúc tổ chức lâu năm của mình nhằm giúp các đối tác hiểu được tổ chức của mình đang làm tốt những gì nhưng vẫn cần đào tạo, cải thiện thêm ví dụ tại các lĩnh vực, chức năng nào cần được hỗ trợ để triển khai những quy trình, giải pháp mới, (thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức)

Cách tiếp cận của chúng tôi bao gồm

Thiết kế quy trình: xác định những công việc phải được thực hiện để vận hành chức năng quản lý doanh thu hiệu quả trong nhà bán lẻ, bao gồm xác định các giai đoạn, thời gian thực hiện, đo lường hiệu quả.

Hiểu rõ năng lực: xác định, nêu rõ, và cụ thể chi tiết những yêu cầu cho từng vai trò cốt lõi (những thành phần chịu trách nhiệm chính) trong quản lý doanh thu để đảm bảo sự thành công.

Cấu trúc & Báo cáo: cấu trúc hệ thống báo cáo tối ưu cho bộ phận, chức năng quản lý doanh thu vừa mới được triển khai, đồng thời xác định những năng lực cần có, cũng như các cấp bậc, cơ cấu, và những vai trò quan trọng.

Cải thiện quy trình đào tạo: xây dựng phương pháp đào tạo mới, hiệu quả, xác định nội dung đào tạo nào cần thay đổi hay làm mới

Họ và Tên *:

Email *:

Điện thoại *:

Tiêu đề:

Công ty:

Chương trình *:

Nội dung *:

 

 

 

Liên hệ

65 cx Tran Quang Dieu, Dict. 3, HCMC
Ref office: 146 Nguyen Van Troi, Phu Nhuan Dist., HCMC
028-3930 2242 
0903 980 025
client_support@athenaretailconsulting.com

Fanpage               

          

Nhận bản tin

Facebook Mesenger
0903 980 025