• Email
  client_support@athenaretailconsulting.com
 • Hotline
  0903 980 025
 • VN | EN
HomeConsultingRetail marketing

NGHIÊN CỨU KHÁCH HÀNG

Giới thiệu chung

Những hiểu biết mới đạt được là nhờ vào những kiến thức về từng tính huống, bối cảnh kinh doanh cụ thể. Ở góc độ khách hàng, chúng ta cần xem xét đến những trải nghiệm của họ đối với thương hiệu, và trong khi mua sắm. Hiểu được cảm xúc, hành vi và các quyết định của khách hàng liên quan đến những trải nghiệm của họ là chìa khóa khám phá những hiểu biết về thị trường. Chúng tôi gọi đây là quá trình khai phá các Hiểu biết sâu sắc về Khách hàng – Bắt đầu với việc thu thập, tổ chức những dữ liệu, thông tin định tính liên quan và chuyên sâu về khách hàng

 • Chúng tôi giúp các công ty nghiên cứu sâu về hành vi, thái độ, nhận thức và kỳ vọng của khách hàng, phát triển tư duy hoàn thiện về trải nghiệm mua sắm.
 • Thiết lập các nhóm làm việc tập trung
 • Nghiên cứu đánh giá các ý tưởng
 • Phát triển những Hiểu biết mới về sản phẩm, khách hàng
 • Phỏng vấn, nghiên cứu và phân tích chuyên sâu

Your name *:

Email *:

Telephone *:

Title:

Company:

Program *:

Message *:

 

 

 

Liên hệ

65 cx Tran Quang Dieu, Dict. 3, HCMC
Ref office: 146 Nguyen Van Troi, Phu Nhuan Dist., HCMC
028-3930 2242 
0903 980 025
client_support@athenaretailconsulting.com

Fanpage               

          

Nhận bản tin

Facebook Mesenger
0903 980 025